Projekty realizowane

NETWORK OF SES

Innowacyjne narzędzia wspierania specjalistów zatrudnienia wspomaganego – Network of SES to projekt strategiczny wymiany dobrych praktyk z Programu Erasmus+
Projekt nr 2017-1-PL01-KA202-038400.
Czas realizacji: 2017.12.01 – 2019.11.30
Opis:
Specjaliści ds. Zatrudnienia Wspomaganego pracujący w instytucjach partnerskich wskazują na wartość nieformalnych form uczenia się jako znacznie ważniejszych dla rozwoju i nabywania kompetencji niż formalne formy uczenia się. W kontekście poza formalnego uczenia się wartość własnej praktyki zawodowej w obecnej dziedzinie była oceniana z najwyższą trafnością, wskazując na znaczenie formacyjnego wprowadzenia nowych praktyków w tej dziedzinie, w sensie „uczenia się przez pracę „lub” praktykę refleksyjną „.
Cele projektu:
1. poszerzanie wiedzy na temat społeczno-zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
2. poznanie skutecznej i sprawdzonej metody aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – zatrudnienia wspomaganego,
3. aktualizowanie umiejętności i kwalifikacji Trenerów Zatrudnienia Wspieranego (TZW) w krajach partnerskich, wymiana najlepszych praktyk między TZW,
4. Wyrażanie opinii TZW na temat funkcjonowania systemu aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób niepełnosprawnych w krajach partnerskich.
Jako produkt uboczny, projekt przyniesie korzyści nie tylko środowisku kształcenia i szkolenia zawodowego, ale poprzez skoncentrowanie się na podstawowym zawodzie, osobom niepełnosprawnym, które wprowadziły lub chciałyby zostać włączone do kształcenia i szkolenia zawodowego.
Rezultaty projektu:
1. Platforma z informacjami o projekcie w językach partnerów
2. Kompendium najlepszych praktyk w procesie ZW zebrane we wszystkich krajach partnerskich;
3. Cztery bezpośrednie szkolenia personelu w każdym kraju partnerskim na wszystkich 5 etapach ZW skierowanych do trenerów pracy i potencjalnych trenerów pracy w celu obserwacji ich pracy w krajach partnerskich.
Partnerzy:
Business and Development Center Sp. z o.o., Rzeszów, Polska – Koordynator
Center of Education and Support “RES-GEST”, Rzeszów, Polska
SOCIETA’ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA.-ACLI FORMAZIONE RICERCA SERVIZI MANAGEMENT, Pisa, Włochy
Fundacion Docete Omnes, Grenada, Hiszpania
YAMEK Ltd., Sofia, Bułgaria
Strona projektu: www.networkofses.eu

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Biuletyn 1 Network Of SES

Biuletyn 2 Network of SES

Biuletyn 3

Biuletyn 4

Rezultaty:
MANUAL ENGLISH

MANUAL ITALIAN

MANUAL POLISH

MANUAL SPANISH

MANUAL BULGARIAN

 

WOT

WOT – Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities
Czas realizacji: 01.12.2016 – 31.05.2019
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026055

Opis projektu:

Przedsiębiorczość inkluzywna jest koncepcją włączania defaworyzowanych z rynku pracy grup społecznych, takich jak kobiety, przedstawiciele mniejszości etnicznych czy osoby niepełnosprawne. Włączanie to polega na wykorzystaniu umiejętności i kompetencji takich osób w celu realizacji swoich projektów, przede wszystkich biznesowych, w tym – założenia własnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorczość inkluzywna jest przeciwieństwem wyłączenia społecznego, stąd ogromne znaczenie mają projekty wspierające rozwój tej koncepcji.
Projekt WOT ma na celu promowanie koncepcji przedsiębiorczości inkluzywnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością fizyczną poprzez opracowanie podejścia metodycznego opartego na stażu towarzyszącym (podpatrywanie pracy), mentoringu i coachingu. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną, chętnych do stania się przedsiębiorcami lub wykonywania wolnego zawodu, a także do osób pełnosprawnych, prowadzących własną działalność lub wykonujących wolny zawód będących, które mogłyby się zaangażować jako mentorzy osób z niepełnosprawnością.

 1. Opracować przewodnik z zakresu rozwoju przedsiębiorczości inkluzywnej dla mentorów osób z niepełnosprawnością fizyczną,
 2. Przygotować kurs e-learningowy dla mentorów w tym zakresie,
 3. Opracować przewodnik z zakresu rozwoju własnej przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,
 4. Przygotować kurs e-learningowy dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w tym zakresie.

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska (koordynator)
 • Business and Development Center-Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
 • Societa’ Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma.-ACLI Formazione Ricerca Servizi Management – Piza, Włochy
 • Fundacion Docete Omnes – La Zubia, Granada, Hiszpania
 • Association pour le Développement de la Pédagogie de l’Individualisation – Paryż, Francja

Strona projektu: wot-project.eu

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

BIULETYN nr 1
BIULETYN nr 2
BIULETYN nr 3
BIULETYN nr 4
BIULETYN nr 5
Biuletyn nr 6 PL

 

RECAR

RECAR – Casebook for Career Counsellors for people with disabilities
Czas realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2014-1- FR01-KA204- 008548
Opis projektu:

Niniejszy projekt dąży do zwiększenia skuteczność doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie Księgi Przypadków skierowanej do doradców zawodowych pracujących z nimi, oraz zestawu dodatkowych narzędzi, aby ułatwić i rozpowszechniać jej stosowanie. Będą to dwa E-kursy, jeden skierowany do doradców zawodowych, a drugi do trenerów doradców zawodowych. W celu opracowania Księgi Przypadków, każdy partner zbierze i opisze szereg studiów przypadku z zakresu doradztwa zawodowego.

Księga Przypadków pozwoli osobom uczącym się zmierzyć z zestawem pytań: czy istnieją pewne rozpoznawalne “uogólnienia” i wyzwania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych? Czy są i jak lepiej pokonać bariery na rynku pracy oraz dostępu do edukacji i szkoleń? Czy istnieją strategie, które wydają się bardziej skuteczne i kompetencje, które są pomocne? Jak możemy lepiej motywować i towarzyszyć ludziom w sytuacjach, mobilności i technik adaptacyjnych poprzez proces doradztwa personalnego, który rozumie niepełnosprawność?

Partnerzy:

 • Association pour le Développement de la Pédagogie de l’Individualisation – Paryż, Francja
 • Business and Development Center-Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
 • Societa’ Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma.-ACLI Formazione Ricerca Servizi Management – Piza,Włochy
 • Fundacion Docete Omnes – La Zubia, Granada, Hiszpania
 • Dia-Sport Association, Sofia, Bulgaria
 • Actíva, Szwecja

Strona projektu: www.recar.info

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.