Aktualności

W Paryżu w dniach 26-27 czerwca 2017 r. miało miejsce drugie spotkanie partnerów projektu
„WOT – Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities”. Partnerzy
dyskutowali nad powstającymi rezultatami intelektualnymi: dwoma przewodnikami
merytorycznymi oraz dwoma zestawami kursów e-learningowych, dedykowanymi osobom
niepełnosprawnym fizycznie chcącym zwiększyć swój potencjał przedsiębiorczy oraz ich
mentorom, którzy prowadzą firmy lub wykonują wolny zawód. Wśród kwestii
merytorycznych, poruszanych przez partnerów, nie zabrakło również spraw dotyczących
zarządzania projektem, upowszechniania jego rezultatów oraz monitoringu realizowanych
wskaźników. Partnerzy również ustalili szczegółowo tematykę zbliżającego się tygodniowego
szkolenia w Pizie, w którym uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne.


W czerwcu 2017 roku w Paryżu, Francja odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu
RECAR – Księga Przypadków dla doradców zawodowych osób niepełnosprawnych.