Projekty realizowane

 

WOT

WOT – Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities
Czas realizacji: 01.12.2016 – 31.05.2019
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026055

Opis projektu:

Przedsiębiorczość inkluzywna jest koncepcją włączania defaworyzowanych z rynku pracy grup społecznych, takich jak kobiety, przedstawiciele mniejszości etnicznych czy osoby niepełnosprawne. Włączanie to polega na wykorzystaniu umiejętności i kompetencji takich osób w celu realizacji swoich projektów, przede wszystkich biznesowych, w tym – założenia własnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorczość inkluzywna jest przeciwieństwem wyłączenia społecznego, stąd ogromne znaczenie mają projekty wspierające rozwój tej koncepcji.
Projekt WOT ma na celu promowanie koncepcji przedsiębiorczości inkluzywnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością fizyczną poprzez opracowanie podejścia metodycznego opartego na stażu towarzyszącym (podpatrywanie pracy), mentoringu i coachingu. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną, chętnych do stania się przedsiębiorcami lub wykonywania wolnego zawodu, a także do osób pełnosprawnych, prowadzących własną działalność lub wykonujących wolny zawód będących, które mogłyby się zaangażować jako mentorzy osób z niepełnosprawnością.

 1. Opracować przewodnik z zakresu rozwoju przedsiębiorczości inkluzywnej dla mentorów osób z niepełnosprawnością fizyczną,
 2. Przygotować kurs e-learningowy dla mentorów w tym zakresie,
 3. Opracować przewodnik z zakresu rozwoju własnej przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,
 4. Przygotować kurs e-learningowy dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w tym zakresie.

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska (koordynator)
 • Business and Development Center-Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
 • Societa’ Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma.-ACLI Formazione Ricerca Servizi Management – Piza, Włochy
 • Fundacion Docete Omnes – La Zubia, Granada, Hiszpania
 • Association pour le Développement de la Pédagogie de l’Individualisation – Paryż, Francja

Strona projektu: wot-project.eu

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

RECAR

RECAR – Casebook for Career Counsellors for people with disabilities
Czas realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2014-1- FR01-KA204- 008548
Opis projektu:

Niniejszy projekt dąży do zwiększenia skuteczność doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych poprzez opracowanie Księgi Przypadków skierowanej do doradców zawodowych pracujących z nimi, oraz zestawu dodatkowych narzędzi, aby ułatwić i rozpowszechniać jej stosowanie. Będą to dwa E-kursy, jeden skierowany do doradców zawodowych, a drugi do trenerów doradców zawodowych. W celu opracowania Księgi Przypadków, każdy partner zbierze i opisze szereg studiów przypadku z zakresu doradztwa zawodowego.

Księga Przypadków pozwoli osobom uczącym się zmierzyć z zestawem pytań: czy istnieją pewne rozpoznawalne “uogólnienia” i wyzwania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych? Czy są i jak lepiej pokonać bariery na rynku pracy oraz dostępu do edukacji i szkoleń? Czy istnieją strategie, które wydają się bardziej skuteczne i kompetencje, które są pomocne? Jak możemy lepiej motywować i towarzyszyć ludziom w sytuacjach, mobilności i technik adaptacyjnych poprzez proces doradztwa personalnego, który rozumie niepełnosprawność?

Partnerzy:

 • Association pour le Développement de la Pédagogie de l’Individualisation – Paryż, Francja
 • Business and Development Center-Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
 • Societa’ Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma.-ACLI Formazione Ricerca Servizi Management – Piza,Włochy
 • Fundacion Docete Omnes – La Zubia, Granada, Hiszpania
 • Dia-Sport Association, Sofia, Bulgaria
 • Actíva, Szwecja

Strona projektu: www.recar.info

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.